Välkommen till IF Fyrens hem på webben!!

Idrottsföreningen IF Fyrens hemort är Korsnäs. Föreningen ordnar verksamhet inom friidrott, skidåkning och skidskytte. Välkommen med du också!

IF Fyren finns också på Facebook!
Historia

IF Fyren grundades år 1949 med målet att "väcka och höja intresset för idrott och kroppskultur, utbilda goda idrottsmän och verka för gott kamratskap". Ännu idag kan vi skriva under samma målsättning. IF Fyren vill fortfarande väcka barns och ungas intresse för idrott och ge fina upplevelser som sporrar till att ha idrotten som en fritidssysselsättning genom hela livet. Att idrott också ger barn sociala färdigheter och nya vänner är också fortfarande ett välkänt faktum.

Organiserad idrottsverksamhet har dock funnits ända sedan 1939 då en sportklubb bildades inom Korsnäs ungdomsförening och inom Molpe ungdomsförening fanns också en idrottssektion. Verksamhetsområdena i båda föreningarna var simning, skidåkning och friidrott. Föreningarna höll en paus från idrottandet under kriget, men fortsatte därefter med friska tag. Korsnäs införde då gymnastik i verksamheten och i Molpe grundades Molpe idrottsförening som en egen förening år 1946. Föreningen diskuterade dock redan i slutet av 1948 att Molpe IF i längden inte skulle klara sig i den hårda konkurrensen och med knappa resurser, utan de gick 1949 samman med Korsnäs Idrottsklubb.

Inom den nya föreningen, som kom att heta IF Fyren, bildades istället olika kretsar; västra kretsen för Harrström, östra kretsen för Taklax och norra kretsen för Molpe. Utöver det fanns också en särskild damsektion, men en dam från varje by.

Namnet IF Fyran var aktuellt namn för föreningen, då det var fyra byar som samarbetade med föreningen. Efter endel diskussioner beslöt man att IF Fyren kanske är mer lämpligt, det syftar då på de fyra byarna men också på att föreningen finns nära kusten.

På femtiotalet arbetade man engagerat med att bygga sportplanen, som stod klar för användning 1955. Efter det hade föreningen ett tiotal lyckade år inom friidrotten. 1969 och några år framåt var det istället skidsektionen som hade vind i seglen. I slutet av sjuttiotalet kom skidskytte med i Fyrens verksamhet.

Genom åren har också brottning, orientering, gymnastik och fotboll funntis på idrottsföreningens program. För tillfället finns ingen av de idrotterna i IF Fyrens verksamhet, men fotboll kan däremot spelas i Korsnäs fotbollsförening.