Medlemsavgifter

Medlemsavgiften i föreningen är 10euro/ person för stödande medlem.

Deltagaravgiften är 25 euro/ idrottande barn, medlemsavgiften ingår i deltagaravgiften. Varje sektion uppbär en deltagaravgift.

Exempel 1; Ett barn deltar i både skidverksamheten och friidrottsverksamheten = deltagaravgift till skidsektionen 25euro + deltagaravgift till friidrottssektionen 25 euro .

Exempel 2; Ett barn deltar i endast friidrottsverksamheten = deltagaravgift till friidrottssektionen 25 euro.

IF Fyrens kontonummer är FI50 5552 2540 0011 84