Tävlingsersättning

För idrottare som deltar i större tävlingar (DM, SFIM, FSSM och FM) betalas reseersättning 20cent/km/bil. Gemensam transport rekommenderas om möjligt.

Föreningen ersätter inkvarteringskostnad för idrottaren och en serviceperson/ idrottare vid ovannämnda tävlingar om avståndet kräver övernattning.